vrijdag 7 januari 2011

Manager en/of leiderschap iets moois maar broos

Dit blog is misschien ’n open deur misschien ook niet, er is al heel veel geschreven over management technieken in boeken, seminars, cursussen, trainingen enz. Maar veel minder hoe deze technieken in de praktijk verantwoord en integer toe te passen op uw medewerkers. Vreemd,uw belangrijkste instrument zijn uw medewerkers en hun talenten, zonder hun dagelijkse inzet kunt u als manager niet echt succesvol zijn en blijven, leer ze daarom echt kennen. Investeer daar wat van uw kostbare tijd in. Maar stop met uw medewerkers nodeloos te beschadigen, want helaas laat de dagelijkse praktijk nog steeds duidelijk zien, dat er te veel nodeloos beschadigde medewerkers zijn en ook bijkomen.
De drijfveer van dit beschadigen is meestal, het niet bewust weten en in het bijzonder de grote drang naar macht en geld.


Conclusie • Er zijn te veel mensen die met weinig of geen plezier naar hun werk moeten gaan.
 • We kunnen dit nodeloos beschadigen van mensen alleen aan de bron veranderen.
 • Dit betekend in praktijk een mentaliteitsverandering dus de verantwoordelijke managers aanspreken op hun visie en gedrag. 
In mijn visie bestaan er eigenlijk maar twee management stromingen
 • Management op basis van macht
  • Dit principe concentreert zich geheel rond financiën en tussen (productkwaliteit).
  • Als daar iets misloopt wordt er te veel aandacht besteed aan de oorzaak, en veel te weinig gezocht naar constructieve oplossingen, men blijft bezig met het vinden wie daar schuld aan kunnen hebben en dat is meestal wel een of meerdere medewerkers.
  • Die vervolgens op het matje worden geroepen en er wordt hen duidelijk gemaakt dat dit eenmalig moet zijn anders volgen er vergaande consequentie.
  • Deze aanpak heeft weinig menselijke kenmerken, en is ook niet echt constructief en veroorzaakt dus onnodige beschadiging van de medewerker en/of medewerkers.
  • Het resultaat is meestal dat deze mensen opstappen of op termijn gedwongen worden om op te stappen wegens te veel fouten en/of worden ziek.
  • De grootste oorzaak voor dit opstappen is waarschijnlijk wel altijd de verantwoordelijkheid die ze dragen, maar nooit de bevoegdheid want die hebben ze nooit niet gekregen.
  • Met als direct gevolg verlies van talent, deskundigheid en kennis, bovendien 'n kostbare zaak.
  • De vraag is eigenlijk wie maakt er hier te veel fouten, de manager met zijn beleid en visie of de medewerker(s).
  • Door deze visie en het daaraan gekoppelde beleid zullen er continu blijvend slachtoffers vallen zoals boven beschreven.
  • De besluitvorming, en het resultaat zullen in deze werkomgeving minder effectief zijn.
Managen kan ook anders.
 • Management op basis van kracht
  • Dit principe concentreert zich ook rond financiën en productkwaliteit maar hier is het werkveld breder van opzet en puur gericht op de medewerkers.
  • Waarom omdat in dit principe de medewerkers centraal staan met hun kennis en vaardigheden.
  • Door het hanteren van dit principe worden mogelijke problemen en hun oorzaak geheel anders benaderd en ook opgelost.
  • Door deze aanpak worden de medewerkers niet beschadigd en de organisatie weet zich constant omgeven door gemotiveerde medewerkers waar hun kennis en deskundigheid centraal staan en het verschil kunnen maken bij eventuele problemen.
  • Iedereen is wel ergens goed in, zoek dat samen uit, maak daar samen gebruik van.
  • Dit type managers heeft wel vertrouwen in zijn medewerkers en daarom creëren ze dagelijks de ruimte en kansen om hun medewerkers succesvol te laten zijn, op hun specifieke vakgebied.
  • Dit type managers weet hoe belangrijk het is, om hun medewerkers niet alleen verantwoordelijk te maken voor hun taken, maar nog veel belangrijker ze geven ze ook de daarbij behorende bevoegdheden om hun doelen direct zelf te realiseren. 
  • De besluitvorming, en het reslutaat zullen in deze werkomgeving effectiever zijn.
Ieder medewerker heeft volgens mijn beleving het recht om tenminste leider te zijn van zichzelf.  

Macht is vaak gebruik maken van wantrouwen, en veelal misbruik maken van het vertrouwen.  
Zelfkennis hier is vertrouwen hebben in uw medewerkers, dit maakt u machtiger
Dit zelfvertrouwen hebben in al uw medewerkers, dit maakt u oppermachtig.
Dan komt echt leiderschap inzicht.

Professionele managers willen meestal direct weten hoe dit "echt leren kennen" is te realiseren, maar ook hoeveel tijd hen dit gaat kosten, want er is zoal stress genoeg, maar waarom?

Stel uzelf dan de volgende vraag eens, wat levert dit "echt leren kennen" u op. 
Mijn antwoord is heel veel in zeer korte tijd, maar alleen als u direct de juiste actie onderneemt.

Over mijzelf

Pouligerin


Bedank voor uw aandacht.


  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten