donderdag 7 juli 2011

Over mijzelf professioneel

Over mijzelf professioneel

De rode draad in mijn blog is het promoten van ''puur en onbeschadigd managen'' en dit begint aan de bron en dat bent u "De Manager".
Na 'n leuke en mooie lerende spannende en soms ontspannende carrière als bouwkundig manager, waarvan ruim 20 jaar als zelfstandig ondernemer leek het mij wel nuttig om mijn ervaren en visie te delen, misschien helpt het u als manager, ondernemer en ook als medewerker met uw dag dagelijkse werkzaamheden.

Ik weet uit eigen ervaring dat het vak van manager en ondernemer geen gemakkelijke job is, vaak te veel stress en veel doelen met regelmatig te weinig middelen, en soms ook niet op de juiste manier gemotiveerde medewerkers, en 'n organisatie die de lat erg hoog legt om te kunnen overleven, en met klanten die maatwerk eisen en terecht, want dat is de basis waarom u als organisatie kunt blijven voortbestaan.
Maar het is `n prachtige baan als je van mensen en hun eigenzinnigheden houdt, en graag vraagstukken positief wilt oplossen want dat is waar managen voor 80% inhoudelijk uit bestaat.
Bij ondernemen (winst maken) is het net iets anders daar ben u voor 90 %  bezig met het werken aan uw organisatie om te overleven en continuïteit te generen dus maatwerk leveren.
In mijn carrière ben ik zelf en ook regelmatig collega managers en ondernemers tegen gekomen die vastliepen in hun werkzaamheden en na 'n vaak pijnlijke periode een nieuwe start maakte bij een nieuwe afdeling of organisatie en/of zaak, daar wederom na korte periode weer vol met conflicten afscheid namen.
Wat regelmatig duidelijk wordt in dit soort situaties is dat sommige managers en ondernemers meer en betere resultaten behaalde uit de zelfde groep medewerkers waar de andere faalde.
Dan stelt zich onvermijdelijk de vraag wat is er hier zo mis dat dit gebeurt.
Het zijn toch meestal vakbekwame professionele managers en ondernemers met veel ervaring en inzichten en doorzettingsvermogen.
De kern van het probleem is niet dat ze de werksetting niet beheersen, misschien zelfs te veel? maar ze missen enkele skills die niet of slecht zijn ontwikkeld, zie mijn: Skillscard  mogelijkheden card
Maar waar spreken we dan over, deze managers en ondernemers nemen niet echt de tijd om hun mensen echt te leren kennen om hun speciale talenten en grenzen te leren ontdekken en die vervolgens op de juiste manier in te zetten.
Het ontbreekt hen te vaak aan zelfvertrouwen en nog meer het vertrouwen in hun eigen medewerkers en de manier waarop ze hun resultaten realiseren, en de oplossingen die ze daar voor hanteren.
Ze controleren te vaak de tijd en het doen en laten van hun medewerkers, in plaats van de behaalde resultaten te monitoren en daar waar nodig op de achtergrond bij te sturen en te bewaken.

Kortom als u uw mensen echt wilt leren kennen, dan zijn uw eigen skills het belangrijkste instrument om wel of niet het vertrouwen te winnen en het wantrouwen te overwinnen van uw medewerkers, en hier staat en valt het bekomen van de juiste resultaten mee.
Het is voor u als manager en ondernemer dus van essentieel belang dat uw exact weet waarom uw medewerkers de dingen doen zoals ze ze doen.

Mijn advies, voor wat het u waard is steek dagelijks 'n deel van uw kostbare tijd in het echt leren kennen van uw mensen, en uw resultaten zullen zeker weten naar een hogere en meer ontspannen niveau gaan en in zeer korte tijd, zodat u niet meer het gevoel heeft meestal al het denkwerk merendeels alleen te moeten doen.
Anders gezegd stop mede het werk van medewerkers te doen.
Maar begin nu direct alleen uw eigen werk taken en visie te optimaliseren en te verbeteren daar heeft u uw handen meer dan vol aan.

Zorg ervoor dat uw medewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor hun werkzaamheden door hen de juiste bijbehorende bevoegdheden te geven, waardoor het voor hen mogelijk is direct de juiste beslissingen zelf te kunnen nemen, laat hen zelf voelen wat het betekend om succesvol te zijn.
Het is uw hoofdtaak als managers en ondernemers om dit op de juist manier en en op het juiste moment te doen, door hen goed te instrueren en te faciliteren en hen te ondersteunen met coaching.

Stel uzelf daarom als leider constant in vraag, waarom doe ik, wat ik doe, op dat specifieke moment!!!! (en is dit, en/ of was dat verstandig), leer en ontdek zo, wat uw eigen patronen zijn, senior leiders weten dat meestal heel goed, ze weten dit uit eigen jaren lange ervaring, en dat is nu juist hun kracht ze weten hoe ze daar op het juiste moment mee om moeten gaan.
Gebruik deze enorme kracht om de jongere collega's naar beter en hoger niveau te brengen, wijs hen de weg naar hun eigen kracht, help hen hun eigen kansen te creëren, laat ze voelen wat het betekend om succesvol te zijn.
In deze situaties is een klankbord hebben onmisbaar en noodzakelijk voor iedere leidinggevende het zorgt ervoor dat u nooit in `n isolement raakt, en in ons huidige tijdperk internet is het zelfs direct beschikbaar tijdens het werk via: Chat, Skype, LinkedIn, Twitter, plus de vele vormen van coaching, maakt er optimaal gebruik van met andere woorden mis deze kansen niet.
Goede ideeën leveren altijd winst op in welke vorm dan ook,  leren en constructief communiceren zijn de basis van deze winst.
Stimuleer en ontwikkel daarom de volgende belangrijke skills: doorzettingsvermogen, inzicht, geduld, zelfvertrouwen en zelfreflectie, en bovenal te leren genieten van het eigen succes, maar zeker ook mee te genieten van het succes van anderen mensen.
Mede door goed te kunnen observeren en die observaties juist te vertalen verdient u zonder meer geld en soms heel veel, maar het kunnen delen van deze observaties levert steeds geld op.
Doorslaggevend in mijn visie is creëer zoveel mogelijk `n win win situatie het is noodzakelijk u leert op die manier elk type behaald succes te waarderen.
Als u in een situatie zit waar u nooit geen fouten mag maken dan mag u ook nooit iets leren. En zo leert u meteen dat u opzoek moet naar een andere organisatie en of situatie waar u wel mag leren. (succes is delen en nog eens delen de constante factor dat is pas ultiem genieten van leidinggeven/ondernemen)
Dit ben/was ik professioneel, dit is mijn visie op succesvol leidinggeven en zelfstandig ondernemen.

Helaas gaat dat niet zonder de constante bewuste ontwikkeling van de volgende onmisbare skills.

  • De Wijsheid, De Kracht, De Macht, Het doorzettingsvermogen, Het geduld, Het Zelfvertrouwen, Het inzicht.
  • Deze skills tezamen vormen het Totaal - Inzicht om de deur naar echte verandering te openen en ook open te houden, dat is tevens ook de reden geweest waarom ik mijn personalskillscard heb ontwikkeld. 
Thijmen

 Pouligerin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten