zondag 26 augustus 2012

Visie en actie vervolg, paar stappen terug


Maar we gaan best eerst eens `n paar stappen terug!
Wat is de reden van de uitspraken, die de drie directieleden in eerste instantie doen.

Ik ga u nu even attenderen op deze drie elementen.

Het in kaders denken.
Het out of de box denken.
Kern bevoegdheden en verantwoordelijkheden. (letop de volgorde)

U heeft nu even tijd om na te denken, wat dit met het verhaal te maken heeft.

Wat is de betekenis van deze drie elementen en hoe geeft men daar persoonlijk invulling aan?

Laten we begin met Gerard de financiële directeur, met zijn specifieke uitspraak, is dit misschien mede te verklaren vanuit zijn functie?

Het in kaders denken.
Het out of de box denken
De kern bevoegdheden en verantwoordelijk heden.

Is het antwoord ja, dan is dat heel goed mogelijk, en is dat dan ook zo voor de andere twee directieleden het antwoord daarop volgt?

Terug naar de uitspraak van Gerard.

Wat gebeurt er als we de drie factoren eens in een andere hiërarchie zetten.

1. Het in kaders denken.
2. De kern verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
3. Het out of de box denken.

Is deze volgorde logischer, zouden de meeste mensen onder ons het ook zo formuleren?
Waarschijnlijk wel, is daar iets verkeerd aan, neen.

Element 1
Het zegt alleen iets over hoe we gezamenlijk dit type zaken benaderen.(Collectieve denkpatronen)
Waarom omdat we namelijk in eerste instantie vrijwel in het zelfde kader denken als Gerard.
(Het is ons, bewijzen van spreken met paplepel ingegeven).

Element 2
Daar kunnen zeer verschillend meningen over bestaan.
(Prioriteiten, waarden, normen, visie, opleiding, focus, spelen hier meestal een doorslaggevende rol)

Element drie
Dit is iets het heel persoonlijks, zeer moeilijk om te beschrijven.(het is eigenlijk alleen af te meten aan wat daar uit voort komt)

Maar stel dat u maar drie kerntaken mag benoemen voor deze financiële functie…

Mijn lijstje

1. Een financieel systeem creëren en in stand houden zodat het inzichtelijke en helder is voor iedereen, maar vooral ook stuur en bewaakbaar is, zodat het voor alle medewerkers binnen de organisatie een hanteerbare en werkbare situatie kan ontstaan.
2. Dit financieel systeem zonder enige discussie cijfermatig met de juiste cijfers te kunnen ondersteunen. Dit tevens dagelijks kunnen toetsen aan de bestaande wetten en regelgeving en de adviserende partijen.
3. De eventuele afwijkingen en hiaten in dit financieel systeem, opsporen en elimineren. Zoeken naar nieuwe openingen en hiaten in de wet en regelgeving om daar financieel binnen de buiten grenzen van deze wettelijke kaders voordeel uit te halen t.b.v. de organisatie, voornamelijk op het gebied van een optimale winst prestatie.

De focus van Gerard zal dus zeker bij deze kern activiteiten liggen.
Dus in eerste instantie erg ver verwijderd van het verhaal Sandra.
Focus is vaak `n zeer grote remmende factor, zeker als het gaat om het out of de box denken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten